• Insamlingsstiftelsen Förnybar Energi & Teknik

Förutsättningarna att leva ett normalt liv på jorden håller tack vare den globala uppvärmningen på att förändras på ett sätt vi knappt kan ta till oss. Världens ansträngningar att hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grad är enligt flera forskare snart omöjligt att klara av om vi inte snabbt börjar vända kurvorna med växthusgaser nedåt. Det kommer dock alltid att krävas energi för att omvandla material och transporter till de varor vi vill konsumera och det enda sättet att uppnå en utsläppsfri värld är att skapa förutsättningar för innovation som leder till en fullständigt ren energiproduktion. Om utsläppen per energienhet når noll spelar det ingen roll hur många vi är, hur mycket vi producerar eller konsumerar eller hur mycket energi som går åt i produktionen.

Hur vi hanterar energifrågan är nyckeln till att lyckas med att överlämna en planet med ett drägligt klimat till framtida generationer. Stiftelsen kommer utifrån ett långsiktigt perspektiv stödja forsknings- och utbildningsplattformar samt alla typer av projekt som främjar fossilfria, alternativa energikällors utvidgning på kort och lång sikt. Det är något som vi är övertygade är det bästa sättet att får ner nivåerna på växthusgaserna och att gå över till ett mer cirkulärt samhälle.

Forskningsplattformar.

Det behövs fortsatt utveckling av energilösningar baserat på sol, vind och vatten. Alla sådana initiativ kan få stöd från stiftelsen.

Utbildningsplattformar.

Vi kan även stödja framtagandet av utbildningsmaterial etc. för att främja ett mer långsiktigt hållbart energisystem och cirkulärt samhälle.

Projekt.

Har du ett projekt på gång som innebär att du lokalt kan öka produktionen eller främja teknikutveckling av alternativa energikällor som behöver finansiering, tveka inte att sända in dina idéer till oss så ska vi göra allt vi kan för att stödja projektet.

OM STIFTELSEN

“Insamlingsstiftelsen förnybar energi och teknik” grundades våren 2020 av en grupp individer med en passion för ett långsiktigt hållbart samhälle där energifrågan är helt central för att lyckas bromsa den globala uppvärmningen samtidigt som samhället ska kunna utvecklas. Vår stiftelse gör det möjligt för forskare, innovatörer och entreprenörer att få det stöd som behövs för att snabbt ställa om till ett fossilfritt energisystem.

Stiftelsens syfte är att främja forskningsmiljöer, utbildningsinsatser och projekt som har strategisk betydelse för framtagande av förnybar energi av högsta internationella klass för att på så sätt kunna uppnå en god cirkulär livsmiljö där stiftelsens ändamål är att:

  • Främja förnybar energi och framtida energiprojekt.
  • Främja produktionen av förnybar energi.
  • Dela ut stipendium till personer och företag som har betytt mycket inom förnybar energi.
  • Driva egna projekt som går i enlighet med stiftelsens syfte.
  • Samverka med andra stiftelser och fonder nationellt som internationellt.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Stiftelsen kommer att uppfylla sitt syfte genom att använda insamlade medel och dess avkastning för att tilldela eller på annat sätt stödja fysiska eller juridiska personer genom ansökningsförfarande eller på annat sätt som stöder stiftelsens syfte. Vi är en oberoende stiftelse, som inte är kopplad till något politiskt parti eller religion.

UPPROP 2020-10-05

Stiftelsen bildas genom stiftarens undertecknande av denna handling med stiftelseförordnande samt genom ett av stiftaren skapat upprop 2020-10-05 på hemsidan www.energiteknik.se.

”UPPROP 2020-10-05

”Stiftelsens syfte är att främja forskningsmiljöer, utbildningsinsatser och projekt som har strategisk betydelse för framtagande av förnybar energi av högsta internationella klass för att på så sätt kunna uppnå en god cirkulär livsmiljö. Stiftelsens första upprop ämnar främja projekt som fokuserar på samhällets infraktastruktur. Owe Pettersson stiftare.

Medel som tillfaller stiftelsen genom uppropet ska som en självständig förmögenhet användas för att främja stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål.

Stockholm 2020-10-05

/Owe Pettersson, stiftare

ANSÖKAN

VEM KAN ANSÖKA?

Alla fysiska och juridiska personer från Norden med sociala och tekniska innovationer enligt stiftelsens syfte är välkomna att söka.

Om du känner en organisation eller person som du anser förtjänar erkännande vänligen maila styrelsen på info@fornybarenergiteknik.se

BESLUTSKRITERIER

Styrelsen kommer att utvärdera potentiella sökande tillsammans med en rådgivande expertnämnd från det aktuella området för att fastställa den mest förtjänta vinnaren. Beslut kan inte överklagas.
Stiftelsen respekterar sekretessen och kommer inte att avslöja vinnaren av ett pris utan föregående medgivande och kommer inte att dela information om sökande som inte har tilldelats ett pris.

SEKRETESSPOLICY

Stiftelsen och styrelsen kommer att hålla alla ansökningar strikt konfidentiella.

ANSÖKNINGSPERIOD

Ansökningar kan skickas när som helst under året.

ÖVRIG INFORMATION

Stiftelsen kommer att kontakta vinnarna personligen. Stiftelsen behåller rätten att återkalla ett stipendium vid fusk eller oegentligheter i ett projekt. Stiftelsen kommer dessutom att underrätta de berörda myndigheterna om misstankar om oegentligheter uppstår.

© Copyright - ET Foundation